GamaSystemLogo
Vodstvo
Vodstvo

Generalni direktor,  mag. Marko Šobota

Marko Šobota je ustanovitelj in generalni direktor podjetja Gama System d.o.o.

Svojo profesionalno pot je začel kot Analitik Work Factor metode študija dela in časa, v podjetju bii - Biro za industrijski inženiring iz Ljubljane. V istem podjetju je nato delal tri leta kot Svetovalec za organizacijo proizvodno tehničnih dejavnosti, naslednjih šest let je Vodil oddelek za racionalizacijo proizvodnih procesov ter med leti 1988 in 1992 bil direktor podjetja.

Leta 1992 se je odločil uresničiti vizijo lastnega razvoja in ustanovil podjetje Gama System d.o.o., katerega je Generalni direktor od ustanovitve do danes.

V prvih letih poslovanja je podjetje izvajalo predvsem izobraževalno ter svetovalno dejavnost, in sicer na področju industrijskega inženiringa, s posebnim poudarkom na uvajanju sistemov vodenja. Pomagalo je vzpostaviti sistem i pridobiti certifikat kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, številnim velikim, uglednim podjetjem.

Po treh letih delovanja in na osnovi ugotovitve, da za sisteme vodenja ni na voljo računalniške podpore, se je podjetje odločilo za razvoj le te, med prvimi v svetovnem merilu.  V tem času je uspel poslovni preobrat. Podjetje je tako že desetletje prepoznano kot napredna razvojna hiša programske opreme, lastne blagovne znamke Gama System®.

Na trgu je prepoznano kot inovativna družba z vrsto pomembnimi dosežki, tako doma kot v tujini. Zaposleni so zelo ponosni, da je podjetje v preteklih 20 letih delovalo v skladu z najvišjimi moralnimi vrednotami. Z naročniki je zgradilo pristne in dolgoročne poslovne odnose, ki temeljijo na zaupanju, strokovnosti, poštenem odnosu do dela ter prevzetih obveznostih.

Med zaposlenimi so vzpostavljene trdne vezi in odlično vzdušje, katerega dodatno krepijo vrhunski delovni pogoji.

Marko Šobota prosti čas preživlja z ženo, hčerko, vnukom in vnukinjo na katerima je še posebej ponosen.

AnalyseBanner
Naročite analizo prihrankov>
Vnesite vaše podatke in pripravili vam bomo analizo prihrankov samo za vašo organizacijo.